07863772412       113с Vicarage Rd, West Bromwich B71 1AE


HEALTH

Здравето е ниво на функционалност при живите организми, състояние при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи, налице е метаболитна ефективност.
При хората, това е общо състояние на ума, тялото и духа, при което няма болест, нараняване или болка.
Поддържането и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, които заедно понякога са наричани “триъгълник на здравето”.УСЛУГИ

 

2021 AVICENNA GROUP, ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЗАШИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ